PRF Tanımı


PRF, hastadan kan alınarak, belirli süre ve devirde santrifüj işlemine tabii tutularak elde edilir.

PRF in kullanımındaki ana amaç ve beklenti sert doku ve yumuşak dokudaki iyileşme hızını ve potansiyelini artırmaktır.